contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika
contact fika

Tham gia hành trình
với Leka nào

Giá trị cốt lõi của Leka
Cùng nhau làm việc
Cùng nhau phát triển
Môi trường làm việc tại Leka nhanh chóng và năng động. Cùng nhau làm việc và vui chơi, chúng tôi sẵn sàng chào đón những nhân sự mới gia nhập đội ngũ.
Nhà của Leka
Điều bạn sẽ thích mê tại văn phòng của Leka
Chúng mình tái định nghĩa hình ảnh văn phòng truyền thống
Cơ hội
Leka tìm đồng đội
We've got a full team now. Stay connected with us on
social media for updates on our hiring status.
Liệu Leka có phù
hợp với bạn
Để liên lạc với đội ngũ Leka, hãy thoải mái liên hệ chúng tôi qua Messenger,
điện thoại hoặc thư điện tử. Leka sẵn sàng lắng nghe bạn!
#
vibe
with
your
squad  
#
vibe
with
your
squad  
#
vibe
with
your
squad